File CAT.76

Directory of image this file is from
This file as a plain text file


""""-"""-"-----"--------------------------"=-AX)=-                    =Z+-"""""""""-------------"M1=XXXCXXXCXCCXCCCCCXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC                            CCXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCC+BBB'BBB'
''B'''''B''''''''''''''''''''''''''C                              'BBBBBBBBB'''''''''''''CHHHXHHHXHXXHXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                              XHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXX
'''''''-'--'-----------''--------------------.+=MXZ+=-                        )A+-''''''''''------------.-Z=XXXXXXXCXCCXCCCCCCCCCCCXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'CC                            CCXXXXXXXXXXCCCCCCCCC
CC'CBBBBBBB'B''B'''''''''''BB''''''''''''''''''''+                             'BBBBBBBBBB''''''''''''+HHHHHHHXHXXHXXXXXXXXXXXHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC                             XHHHHHHHHHHXXXXXXXX
XXXC
'''''-'-'--'-''-----'-------------------------.'=-AZ1+=                       =ZM'-''''''''''------------.-Z=XXXXXCXCXCCXCXXCCCCCXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'+CC                           +CXXXXXXXXXXCCCCCCCCC
CC'CBBBBB'B'B''B'BB'''''B'''''''''''''''''''''''''+C                            C'BBBBBBBBBB''''''''''''+HHHHHXHXHXXHXHHXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC                             XHHHHHHHHHHXXXXXXXX
XXXC
-------------------------------------------------.'+=-MAZ1)+==--                 -)X-'-'''''''''---...--------.-Z+.....'..''''.''''''..'''''''''...................'''+CCCC                      C'CCCCCCCC..'+CCCCC'...
..'C'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+C                          C'BBBBBBBBB'''+++''''''''+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC                        -)X=.''''''''--.'+===+.--
---.-Z+
..''''''''''''''''''''''''''''.........--------.....'''++==--MAXXZ1))))++===--          -)X=.-'''''--'++=--MMA=.-----.=X+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+++C                         +CXXXXXXXXXCCC  CCCCC
CC+XXXXXCXXCCCCXCCCCCCXXCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC                         CHHHHHHHHXXC   CXXXXXXCCCCCC CC  C   CC     CCCCCCCCCCCCCCCCCCC                           XXXXXXXXCC    CCC
CC
-----.--....-......--.........-------------------...'++=-MAAXZ11))+=+===---              XHHHHHHHHHXXXCCCXXXXXXXXC''++++++++++++++++++++++++++++'''''''''CCCCCCCC'''''+++CCCCCC                    C'CXXXXXCC+CCCCC  C'CCCCC
C++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+++++++++''''''''+++++CCC                        +'BBBBB''C     +'''''+CC              CCCCCCCCCXXXXXXXXCCCCC                         CXHHHHHXX     CXXXX
C
====-----MMM---------------------===+++''''''++==-MMAXZ11)))++==-- --               -)XM+-'-.++=-----===-AM+----.=A)CCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC++++++CCCCC                           CCXC'CCCCCCCCCCCC CC
CC'C                    CCCCCC                              'B'+        ''''+                                                    XHXC        
XXXC
AAXXXXXZ1ZZZZZZZZXXZZZZZZZZZZZZZXXAAMM--=====--MAXZ1)++=--                     -)ZM'-.+=-M-----==+=-A-.---.=X)                   CCCCCCCCC                             +C'CCC CCCCCCCCCC C'
CC'C                                                    C'+        +'''+                                                     XC        
XXXC
))++++++ZXAAXZ11)===++========++))11ZXXAAAAAAAXZ1)+==-                        -+Z-+'+-----====+++=AM'---.=A1                                                    CC+CCCCCCCCCCCCCC +
CC'C                                                     C        C'''+                                                              
XXXC
   -ZAM--MMAMAX1+        --==+=++====--                          -+ZA-------MM-=='''+-M=---.=A1     CC                                               CCCCCCC CCC+++CC C
CC'C                                                           CCC  '''+                                                              
XXXC
   )AM---MMMMMMMX1-                                       =)1ZAM---MMAMMMM-=+'''=M-.--.+M1     CCC                                               CCC    CCC+++C C
CC'C                                                           CCC  +''+                                                              
CXXC
   )M-+=-MMAAAMM-MZ+                     -==+)))))++=-         -=+)XAMM----MMMAAAAMM-++''+M-.--.+M1    CCCC    C                                          CCCC     CCC++C C
CC'C                                                            CC  +''+                                                              
CXXC
   Z-++=---MMMMMMM--MX+          --====++))1ZZXXXAAXMM----======--------MMMMMM-========---=----MAAXAAAMM-=+'.+-M'--.+MZ    CCCCCCC    CC                      CCCCCCCCCCCCCCCCCC   CCCCCCCCCCCCCCCCC     CCC+'CC 
CC'C                                                            C+  C''+                                                            C 
 XXC
   X-++==-MAMMMMMA----A)         -=++))11ZZXAAMMMM--M==++++++++'++++++''+'+'++'''.'''''===-----MMAAXXXAM-==+'.'=M+---+MZ    CCCCCC    CCCC                  CC CCCCCCCCCC+CCCCCC++C+C+CC+++'+++++CCCCCCCC     CCCC+'+C 
CCCC                                     C   CC C C CCC+CCCCC           C+C  '''                                              C              C 
 XXX
   A-++++-MMAAAAAA-----MZ-       -=+)))ZXXAAMM---=====-+'''''''''..'.'........''...---..++=====-MMMAXAAAAM-=+++''+M=---+MZ    CCCCCC    CCCCC               CCCCCCCCCC+++++++++''+'+''''''''++'''CCC''CCCCCCCC     CCCCC++C 
CCCC                                 CCCCCCCCC++C+C++++++++CC+++'''++            CC  '''                                CCCCCCCCC+++++ CCCCCCCC CCCXXXCC             
 XXX
   X='+++MMAXXXXZAAAAM--=-Z=    --+)1ZXAMM-====+====++++++'''''''''.......'''''''++''...-'++=-=-MAAAXXXZZZXAMMM-=++++MM'--'-X    C+CCC       CCCC          CCCCCCCCCCCCCCCC+++++++++'''''''+++++++CC++'''C+CCCCCC        CCCCCC 
+CC+C    C                            CCCCCCCCC+++++++CCCCCCC CC+++'C               C''C                                     CCCCCCC      CCCX             
  XX
   X='+=-MAAZZ111ZZZXA--==-A)   -=+)ZXAM-==++++++====++''+'.''+++++''.....'''''''+====++''+=====MMAAXZZZZZXXXAAMMM-+++MA+--'-X    C+CCC       CCCCC        CCCCCCCCCCCCCCC++C+'++CCCCC++'''''+++++++CCCCCCC++CCCCCC         CCCC 
CCC+C    C                          CC C+CC   CC+++++CCCCCCC    CC                ''C                                C     CCCCC                     
  XX
   X-+=MAAAX111)1Z11ZXM-===-M1--==+)ZZXM-==+++++++++==++'''+'.''++==++'....''''''''=-MM----======-MAAXXZZZZZZXXAMMAAA-==AA+-.'-A    CCC        CCCCC      CCCCCCCCCCCCCCCC+++C+'++CCCCCC+''''++++++++CC CCCCCCCCCCC          CCC 
CC'+C                              CCC C+CC   C++++CCCCCCCC                    '+C                                C     CCCC                      
  XC
   Z-=+-MMMMMMAXXXXXXXXXA-=++==MAXXXXXAM-=+++''''+++'''++==M=+++++++'''++'''....'++=--=++++++++=-MAXXXZ1))))))11Z1ZXAM-MXM+..'=A    CCCC         CCCCCC     CCCCC++++CCC+++CCCC CCCCCCCC+++CC+++''''+CCCCCCCCCCCCCCCC           C 
C''+C                        CCCC  CCC       CCC CCC++++C                     ++C                                        CCCC                   
  CC
   )M--MMMM--MAXXZZZZXXXAAM-=++=-MAAMMMMM--==+''''+++++==-MM-=+++++++++==++'.''''++==+'.''+''+==-MAXZZ11)))+++))1111ZA-MXM+''+=M    CC  CC       CCCCCC    CCCCC++++CCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC+'++++CCCCC+'++C++CCCC           C 
C++CC                         CCCC             C+CCCC   C+CC CC               CC                                        C     C
   +A==--MM-MAXZZ1111ZXXXXAM-++++-=+''=---===++'..'=-MMMMMMA=====+====---=+'''.''++=+'-.''+''+--MMAXZ1))+)))))11ZZZXAMMMAM+''+=-    CCCC C        CCCCCCCC++CCCCCCCCC+''+CC    CCCCCCCCCCCCCCC+++'++CCCC+C'++C++CCC             
 C+                    CC     C++C            CCC+CC  C'+CC CC               CC                          CC              C    XC
    A++-MMMMMX11ZZZZZZXXZZXXAM-'.++'---''++++'''..'+=-M-=+=-====-----==-MM==++''+==+'-..''.''=-MMMXZZ111111ZZZ11ZXAAAAAAX-''''+-    CCC           C+'CC+CCC++CCCC+++''+CCC CCCCCCCCCCCCCCCCC CCCC++CCCC+C''++'++CC             
++++CC                 C+ C'''CC  CCC++C              CC  C'++CC+CC               CCCC                  C  XXX     CC                  XCC C
    Z-=-AZZ111)11ZZ11ZZ11ZZXXA-+''++.---.'+++'.....'+=-=+''-+=======-==---==+++=++++.-.'''..'---MAXZ11)))+))1111ZXAMAXAXX-'..'+-    CCC           CC++CC'CCC'+CCC+'''''+CCCCC++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'C'+++''+CCC             
+''+CC                  CC +'''+C  C+++++C   CC             +'+CCC++C               C++C                    CXXXC   CCCCC                 CXC  CC             
   CC
    1M-AX1))1)+++++=+)11ZZXXAMM=+''''.---.'++'......'++''''-+=++======----==++==+'''--'''..'+=--MAXXZ11)+++++++))11ZZ1ZZX='...+=     C            CC++++'CCC'+CC+''''''+CC++++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+++CC+++''+CCCC             
+'''CC                  CCCC+'''+C C++++++C CCCC           CCC''CCC++C               C+++                    CXXXC  CCCCCC                XX  CC             
   CCC
  -=)11ZXXXZZZ1))))))1))))1ZZXAAM-='...'+.---..''''...''++==+==+=++======+===++''.---'''...-.'+-MAXXXXZ1Z11111ZXXAAAXXXXZXM+....'+                 CC+'''+C'CCC''++++'''++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC++'CCC+++'''C'+CC              
''''+C                  C+++C +'''++CCCC+++CC            CC+'''CCC+++'+C               ++++C                   CCC CXXXCC  CCC              CXXX  CCCXC             
   CCCC
 -+1ZAAXXAAAXAAAAXX11))))111ZZXXAM-='.--'+------.'''+'++'++=++-==-======+++=+++''.----'++'..-.'=-MAAXZXXXXXAAAAAXXXMMAAAAA-=+.....+                 CC+'CC+CCCCCCC'+++C+CC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC++'CCCC+CC+''C'+CC             CC
'''''C                  C+''C ''''''+CCC C C           CC+''''C C++'+C               +++++                   CXX XXXXXXC                CXXXX  CCXC             
   CCCCC
+1XM-==-AAAXXXAXZ1)++++)))1)))ZXXA-=+....'.-----.'+'+++''+==='-=+=++====+'+++++'.-----.'+''...+=-MAXXXXXZAAMMM--MAXXAAAAMM+'+.....'  CCCC             CCC''''+'CCCCC'+C+CCC++CCCC+CCCCCCCCCCC+CCCCC+'CCCCC'+C++'''CCC       CC     C+
'''''+                   ++++C+'''''+C C  CC  C      C   C+'''''+C CC+++               C +++++C                   CCCC CXXXXXC                CXXXXXC  CCC            
   CCCCC
-=+++++=-XZZ1)1ZZZZ1ZZXXZ11ZZZZZXXA-='''..''----'++''++''=--='=-+=++=-=+''+''''''----..-......'+=-AAXZ1))))))11)1111111XM=+'+.-....CCCCCCCCC             CC+++''++CCCC+CC++CC++CCCC+CCCCCCCCCC++C++++++CCCC''C''''''+CCC            CC+
'C''''                   CCC++CC''''C CC CC  C     CC CCCCCC''''++'++++++C              C +'++++                    CC XXXX                 XXXXCCXCCCCCC            
   CXCCCC
++++++=-MX1ZZZZXXAA--MAXZZZZ11ZZZAM-=+''''..---.'++''''+==-==+=-+=+'+=++...'''..'.---..----..''+=-MAXXZ1))++++++)+))11)1X-='+'-....CCCCCCCC      CC       CCC++++''CCC'+CC++++CCCCCCCCCCCC+CCCC'''+++''+'CCC''CCCC''++CCC            CC+
+C''''                   CCCC++'''+C CCCC      C  +++CCC++C+'''++''''++CC              C C'++++                     CCXXXC            CCC  CC CXXXCCXXXXCC             
    XCCCC
=+++==---=MMAAXAMMAAAZ1))))))11ZZAAM=++''..---..'''...'+=--+===-=+''=+.'...'''.....-.'-----.'''+=-MMAXXZZ11))))+++++++++1A-++'.....CCCCCCCCCC             CCC++''CCC''+++'''+CCCCCCCCCCC++CC'+'''+++'''''C'+CCCCC'+++CCC            CC
+'''''                    CC++'''++CCC+++C      CC +C+++CCC+++++'+C'''''+CCC               C+++++                     CCXXXCC  CCC        C CCC  CCCCCXC XXXXXC             
    CCCCC
''''++=--=-MZ)+++))+=====+)1ZZAXXAAA-==='....'+'''...'''+++'+'+=+'+.=='..........---.'--.''++=---------MMXZZZXXAAAM-MMAZ1M==='.....++++CCCCCCC             CCCC+''''+C+++'''+++CCC+C+CCC+C'CC+''''''''''CCC'+CC'++CCCCCCCCCCCC      C   CC
+'''''CCCC                  C++++C CCC+++CCC  C C  C + C++++++++++'''+C''+CC                 C+++++                     CCCC   CCC       C  CCCCCCCCCCXXXC XXC               
    CCCCC
'''+++=--++-X)1Z11)))))11ZZXAAAXXAAAM==-+'...'+++....'+''+'+''+=+'=.'++.....--...-.-.'--.'++==MAAAMM----MAXXXXXA-==+==MXZ-+++......+++CCCCCCCCC             CCCC+'''+CCC''''+C++C+C++CCC+C'+CC'''''CC'''C'C'+CC'+CCCC   CCCC    CCCCCC  CCC
''''''CCC                   C+++C  ++++C CC C CC  C +C +++++''+++'+'+C''+C                  ++++++                     CCC  CCCC       C  CCCCCXXCCCXCXC XXC               
   CCCCCC
''+++==-=++-Z)1ZZZXXXXZXXAAAAAAXXXXZX-==+'..'++'.-....++++=+'''-'.+''++'.''.----'.'.''--.'+==-MAAXAM---MMAAAAAMM-=====MXZ-+=+'.....++CCCCCCCCCC             CCCC+''+CC+'C''''CCCCCC+++C+'C++CC+'++'CCCC+'+'++CC'+CCCC   CCC     CCCCCC  CCC
+'''''CC                    C++C C+'++++   CCC C+ CC C+CC+''''C+C+CC''+C                  C+++++                     CC  CXCCCC      C   C CXXXX C C XXC               
    CCCCC
'+++==---+'-ZX-+'''+-AAXXZXXZZAMMAMM-=+''++=+'---'''.'+=-MM=.+'=+''+=+'.......-...'++'-.''''+-MMM-MAXXZXXXXXAAM===+++=MZZ---='.....+CCCCCCCCC+C CC+++CC        CCC++CCCC+CCC+++'+CCC C'C+CC++CCC+'''''''C'''+CC+C'++++CC  C       CCCCCCC  CCC
+'''''C     C   CCC          CC  C'''CCC+C   + C CC  C+++++++'+++C C'+CCCC                 C+.-..                       XXX  C    C     CCCCCCCXCCC  XC               
    CCCCC
+++==--MM+'-ZA-=+''+--AZZZZZXXXXAMM-==+'+=++='-.-..'+=-+=-M-.+'=++'.==++'.''---.-..'+'--.'.''+====-AXZZXXZZZXAMM---==-MXA==-='.....CCCCCCC C+C CCC++CCC       CCCC+CCCCC+C'C''+CCCCCC C'C+CCC+'CCCC+'++CCC'C''+C+CC'+'++CCCCCC       CCCCCC  CCC
+'''''     C   CC          C   C'+'++C    + C  C+  C+CC'''+'++C C''+C+CC                C+++++                       XCXCC     C   C   C XXXCXCC  XXC C              
    CCCCC
++===-MAA-+=XXM=++++-AAAZZZZX1AAM---==+'+=+''....''+==-+=-M='=++=+''+===+''+'---.'''+'--..''.'+=+==MAAAAXXXXAMAXXA-===---+'==+.-...CCCCCC  CCC  CCCCCC      CCCCCC+CCC++''''++CCCCCCC C+CCCCC++CCCCC++C+CCC'+++C+CC''++'+CCCCC        CCCCCCCC+C
C'C'''                    C  CC++++CC     C   CC   CC C'''+CCC C''++CC+C              C  +'+++                       CCCC              XXXC   XXCC C             
    CXCCC
++=--AXZZX-+-XMAAMMMMMAAXAMAAA-=M-='+'+'...'+.'+.'+'+=M-M-+.'=='+''..'+==''''-.''.-''...'++'.''+'''++++-M-MMMAXXXAM++'..---.+='.---CCCCC   CCC         CC CC+C+C+'''+C'+C'+C+CC C CC'+CC+C++''+CCC++++C'++'C++'''+CC+'++C+++CCCCC C     CC+''CCC'
C+'CCC                  C C C+++C +C +C C    +C C CC++C  CCCC'+CC+'CC+++C C+CC CCC         C++'''+ C+'''                    CCC C C     C    CC    XC CX CCC  C             
CXXXC  CXXX
+==-MAX11X-'+MMMAXXXAAAAAMMMM-+''M-+'.''....'..''.'++=--M+'.+=+.'+'...'+=++'.-...''.'...'''''.'+'''=+++=-----MMAA-+'....--..'=+'.--CCCC   C+C        CC++ CC+'++''''+''++'+CCCCC C+'CCC'+C+'''+CCCC+'C'''++'+'''+++++'+C+++CCCCCCCCCC  CC+''''CC''
CC+'CC      C          CC  C+CC++++'''+=='...CCCC+  +C C+++C  C+'+++CC+C+++CCCCC+C CCC        C++++''++C C+''                   C CCCC CC C     C  C  CCC   CXCCC C CCC   C           CC
CXXCC  CXX
==-MAXZ)1X=.'=---AXXAAMMAM=-M-++'-M='.'+''......'..'=M--='''+++''''...''+==+..'-.....-''''''.'+++''++++==+=====--=+'.---....'==+.-.CCC    C'+CCCC     CC CCC+C C+'+C++''''''+''+C CCC+++CCC++++'''++CCCC''+C'''''C++++++'+CCC++CCCCCCCCCCCCCCCC+'CCC''''
CCC'C'      +C          C  C+C CC++++++C++C   CCC  CCCC+++CC  ++C'+++++'CCCCCC+C  CC        C+'''++++C  +'+      C             C  CCCCCC CC        CCC   CC XCCCCCX   C            CX
XCCCC  CXC
=-MAX1))Z-'--.+-M----=====+'+''==-==='=+''.'..''+'+-AXA-+++='+='.++'+'.+-MM='''-...-.'..''''+++=+''+''+''==''+=---=+....''''++==='.CC    C+CC'CC CCCCCCCCCC+C++CCCCCC+CC++'+''++C+CC  CCCCC+CC+'CC+C+'CC C+++C'''C'+''++++CCCCC++C++C++CC++CCCCCCC''''++++
CCCC+'     C''+       C CC   C CC+C++CC C     C C+ C C+   CCC'+++'+C++CCCC   CC CC CC CC    ++++CCCC   C+      XXC              C CC         C   C    XCCCXC CC              CC
C     C
-MMXZ1+1A+...'+=-MMM-=+===''''++==+++''=+..''.++++=AAAA='.+=+-='.++'='.+MAX-'''..-..'+'''++'+++=+''+'''++=+'+==++++'''.'+'''''+==+'C    C'''+CCC  CCCCCC++++CCCCCCC++CC''++'CCCCC  C+'CCCCC+'CC+C+'C  C+++''C''+C+++CC+CCCCC++C+++CCCC+CCCCCCC+++'+C+++
+CCCC+     +++C      CCCC    CC ++CC+     C+   C+ C C+   CCC++'++C CCC C   CC CCC  C    CCC+C CCCCC  C     CCC              CC C      C   C   C    CCXCC                 

-MAX1)+Z-'.--.'=--M-=+'+=-+++++='+++'''+'.+'..+++=--MAA=+''+=-++'+'.+'.+MAA='''...-..=++++'++++'+++++'+===''++'''.'++++++++'.''+=='C    C+'CC'+CCC CCC+CCCCCCCCC+CCC+++C+'C+''CCCCCC  CC++CCCCC+C+'C+'C  C+++'''C''CCCCC+CCCC+CCCCC+CCCC++CC+++'+CCCCCCCC+
++CCC+     C+''+C    C     C  CCC C+ C++      CC   C C+ C+   CCC+++'++   C  C   C  CC CCC+C    C+CC  C     CXXC              C CC           C C    CCCXCC              C  
   C
MAX1++1M+'....''=-=+...'-+'+--==----M++=++='--'+-=+'.+--=+...=+''+.-..'===+''==.---''=-===+'.''++======+++'''+++''++++++=======+==+    C+''''++CCCC'''+CC+CCCCCCCCC CCCCCC+CC+CCCC+'CCCCC'''CC++C'C''+CCCC++CC'CCC++CCCCCC+'++CCCCCCCCCCC+++CCC++CCCCCCCCCC
CCCCCC     C++++CC  +++C C        C''C  C+   +++ CC +'++C  CC +'''CC   C+CC      CCC  CC     CCCC   CCC           XX   C   CCC   CXCC     CXXX     C
AXZ)+)X='.....'+'=++..'+--====++++=-A-==++-'--.=MM='.'=--=...+'''.--.'=-+...'-=.---''=MM--=''''++===++===+'+==++'+++'++=-=====-===+    C+'''''+C+CCC''+CCCCCCCCCCCCC CCCCCC+CC'C C+'+CCCC'''C+++'CC'+CCC'''+CC'CCC++C CCC++++CCCCCCCCCCC+CCCCC+CCC+CCCCCCC
CCCCCC    C+++++C C  ++C          C''+  C+C  +++ CCC+''+C  +++C +'''CC   CCCC      C   C  C     CCCCC   CC           XXC   C   CCC  CXXC  CCC  CXXX
AX1++Z-'...'++..'++++'++=-M--=+'.'+=MAM='+-'--'-XAM+'.=MM+...'''....'+--'...+-=.--..'=MMMM=+''''+++++====++====+''''+==---===----=+   C+'''+CC''+CCCC+CCCC CCCC+'+CC  C+CC+CC+C  C+'C C'''+++''''+CCC+'''CCC'CC''+C  CC++++CCCCCCCCCCCCCCCC++++CCCCCCCC
CCCCCC    C+++C ++C  C     C+C   C C''C   C+  +++CCC++++C  C+++  +''++C    CCCC        CCCC    CCC  CC        C      XX    C  CCC  CCCC   CCC  CXXCC
Z1)1A=.'+++++'+''.''''=--=-+'++'''+--XZM=.'.---MZX='.'+M-+-....'....+=+..-.'=M-.---.+=MXXM=+......+++===--==+==++'.'+===--MMM---M-=   C'+CCCCC+C++'++++CCCCCC+CC+++CCC  C'+'CCC  C+'+C CCC''''+''''CCC''C'+C C'CCC'CC  CC''''''CCCCCCCCCCCCCCC+'+CCCCCC 
CCC CC   +C   C CC+CCCC   C CCC    +C+'''  C+C  '++++C++++  ++'+C  +'''+    ++++++        C+C   C     C            C CXXX   C   XCCCC CCCC  CCXC  CXXXC    CCCCCC        C
Z11X-''++++==++=+''++=--===+'''.''+MX1ZAM+.----M1Z-'.'+MM=.........'=-'---.+-M-.---.+-AXXA='.....'''''=----====+'..'+=-=-MMMMM--MMM  C++CCCCCCCCCC++CCCCCCCCC+++'++C   C'CCCC  '....=MA-CCC'' ''+CC+CCC'CC C'CCC'CC  C+'''''+++++CCCCCCCCCC+''+CCCCC  
 CC   CC     CC     CCC+CC    +''''  C+C  +++++++++C C'''+  +'''+    C+++++CCCCC     C++C                C     CXXXX   C   CCCCCCCCC  XXXC  CXXXC    CCCCC        CC
111A=''+++++++++++===-MM=++=+''...+MZ)1AM=.---.M1ZA'.''-A=..+.-.-.''=-'---.+MM-'---.+-MAXA-+....'+''++===--=====+'''++===-MM--M--M-  C++CCCCCCCCCCCCCCC CCCCC++'''C   C'CCC'  +'++C C''C'C'C'++CC+CCC'C C+CCC'CC  CC''''+C++CCCCCCCCCCCCC+++CCCCCC 
C CC C   CC           CC+++    +'''+  C+CC  ++ +'+'+CC C'''+  C'''+    ++++C CC       CCC                CCC    CXXXC   C   CC CXCXC   XXXC   XXXC    CCCC
+)A=++===---=++''+-MMMMMM--=+++''.'=X1)ZM+.---'A1XM+'.''+''''.---.'.==.-...+MM-'----'=MAXA='..'+++=-M-MMMMM---=+=+'''+==------MMM--  CCCCCCCCCCCC++CC   CCCCCC++'+C   C'CCC+  C+'++C++++'CCC'+'CC'C'''C C+CCCC+C  C+''+CCCCC C   CCCCCCC+++CCCCCCC
C  CC        CC       CC+C    +'''C   C+CC CCCC+'''+C+ +'+++  C''''C   C++C          CCC                 C    CXXX    C    CXXXC C CXCCC   XXXX    CC
+)A=+++==--=+'+++==-M-MMAAM-=++++.'-Z11XM+.---'AZZM+.....'+'.'---''.=+.-..'=MM-+----.=MXXM+..'++=-MMMMMMAMM---=''++'+==--M----MAMM-  CCCCCCCCCC+CCCCCC C   CCCCCC'+C   C'CCC+  C'''''+C+'+CCC++'CC'C''+C CCCCCC'C  C''+CCCC     CCCC++CC+CCCCC CC
C  C       C          +C    +'''C   +++++C C+C'''CC+ +'++C   ''''+   ++C         CC C                 C    CXXX   CCCCC  C XXX C CXCC   XXXXC   CC
=1M++====-M==''===+==-M----M==+++''=A1)Z-'----+MXXM+''..'+++'+'..'++=+.-.''=-M-+----.+MXAM+''+=+=MAAAAAMMMM----+++++++=----==-MMMMM  CCCCCCC CC++CCCCCCC CCCC CCCCC++C  C+CCCCC  C++''+CCC+C+''+CCCC'C'++CC CCCCCC'C  C++CCCC     CCCCCCCCCCCCCCCCC
C       CC         CC   C''''   CC++C  C C++C  +'+CC   ''''+   CC                     XXXX    CC    CC   CXC    XXXXC
+X==+++++--==+=+'+--M-AMMMM-===++=-MAZ1ZA=---.-MM-=+-===M-++===..'+--=+''++=-==+----'-AAM=+'...'+++==-MMMMMA--==+'++==-MMMM-==-MAAA CCCCCCCCCCCCCC+CCC C   CCCCCCCC   CCCC'C CCCCCCC CCCCCC''+CCCCC++CCCCCCCCCCC+C  CC+'''+CCCCCC   CCCCC+CCCCC  C
CC        C             '''+         ++C   CC    ''''C   C+++C         C                     XXXC         CC        XXXX    CCC
1M++++'++=====++++=-----==+'...---.'+MXZX-.---+=--++===-M-=====+'+=-M-+'''++===+----+-MM+.-----------.+-MMM--+++=+++===-MMM--=-MMMM CCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+'''CCC'+C  C'CCCCCCCCCCCCC CCCCCCC+CCC CC+++CCCCCCCCCCCC C'CCCCCCCCCCC'CC  CCCCCCCCCCCCC  C
CC   C          C+++'''+C   +'''         C   CCC   ''''   +'''''''''''+              CCCXXXC    CXXX                 XXXX   CXXXXXXXXXXXC
1M++++'+===--++++=======+'------.--''-+MA-'--'''+=''+'+-A--=+--=+=----'.''''+=+'--.+-=+.-'''---....----'=-M-=+'+++====-==--=------- CCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCC'CCXXCC C+CC+++CC++C+CC CCCCCCCCCCCCC+'++++CCC+CC'CCCC'CXXXCCC''''CCCC+CC CCC+CCCCCCCCCCCCC
CCCCCC   C         C''''''+''BB'  C''CCC CC C        C+CCCC  C''+  +'BBB'''++++''''C   C             XXXXXXCXXHHX   XX             C    XXC  CXHHHXXXCCCCXXXX
1-=++'+++++''''+++'''+'---'-+-Z-+-''--'''.'++-==='+.--'+--M-=-A--==MM-=+'.-.'=-===='.-'''--.=-.-'MAM=-'-'=-=+'''''''.'++==-======-= CCCC+CCCCC++++CCC+++C+CCCXCCC CCCXXCCXXX'+CCCCCC+C'CC+CCC CCC CCCC CCC+'C'+CCCCCC+'CXXXCC'CC'C+  CCXC+CCCC+++++++'+CCCCCC
CCCCCC   C   CCCC  CCC C'''B'   'BB''BBB+C   C +''C         C+'+C   C+'BBB''+ +'C  'B'C  CCCCCCC+C            XXXHX   XHHXXHHHC     CXX          CXC    CXHHHXXC CX   XHX      C
Z-===++++++'''''+.'.''+'.--'-X+=.---.--'.-.'=---=+'---+===MM--M--==MM-++'.-.'-M--='..----.'--'--.MXXM'--=ZA--==++''..-.''=+=====--- CCCCCCCCCC+++++C'+'++C+'CC+C C'CCC'CCX'C'+CCCCCC+CCCCCCC CC CCCC CCC+'C'+C CCC+''CCCC'XCC+CC'  +CCC CCCCCC++''C'++CCC
CCCCCC      CCCCC +C+CC C+''C  +'''+''B+'+C   C'''         C+'+C   C++''''+B''C''+  C''     CC++'+CC         C C  CXX   CXXXCXXHCXC    XXX          CXC    CCXXXXCHXX XXC   XX      CCXC
Z-=++++=++++++'++'''+=MM''--MXX='..-='''--''++MAA=+.--'=+=M-M=-===MAM=''...'=XXA='''+--'--''''''-AAXA=---1XA------+'+'...'''+++=--- CCCCCCCCCCCCC+CC+++CC ++CC  CX''CCXXXCC++CC  CC'CC+CCC C CCCCC  C++'''+C  C+++CCCXCCXXXXXXC  CCCC  CCCCCCC+C+'''+++
CCCCCC       C CCC  CC'   B++' BBB''CC    +''C        CC+++C   CCC ''B''BBBBBB'   ''      C C+++CCC             X   HCCX HHHXX     CXX         CCC     XXHXXHHHHHHX   XX       CCC
Z=++++'''''++=-MMAMMXZ11-'--ZZZ-'-'''''''-++=++'X+1A'-'+=----=----MM-=+...=X= ++-.=--+'''''''''''XXXA'-=1)ZXAAMMMMMM-+++'''+++++=-- CCCCC+++++CCCC     C+CC  CXCXXXXXXXCCCCCC+  +C+CCCCCCCCCCC CCC'''C  CC'CCCCXXXXXXXXXX+  +CC      CCCC+++C
CCCCCC   CCCCC       C'   B'BBBBBBB'   C  C'C        +++   '+  BBBBBBBBBBC  C'         CCC             X   HXHHHHHHHX      X         CCC   XC  HHHHHHHHHH   X
Z-==++++++++=-MAAAAMMA1+A'-=ZZXM'''''''''-====+-=--1=..+=--M-==M---M-=+'.'M= 1-'--AAM-''''''''-MZZX--.A+)1AM--MM-MA-=+++'''++++=-- CCCCCCCCCCCCC      +CC  XXXXXXXXXCCCCCCCC  C''CCCC CCC CCC CCC+'+   CXCC  CXXXXXXXXC  CC'   CC C CCCCC+++
CCCCCC             C'   BBBBBBBBB'   '   ++        C+C   'B'  'BBBBBBBB'   '+         CCC             X   HHHHHHHHHX   X   CC         C   XHX  XHHHHHHHHX   XC
Z===+++''''=--MAAMAXMA1++---XZXA-'''''''''-M=-'--= =M''+==---==M-M--==+'''X  A-'-+AMA+-'''''''+XZXM'--1+1XMM-=-M---+++''''''+===-- CCCCCC++++CCC      CCC  CXXXXXXXX+C CC+CC  ++CCCCCCCC C CCCCC+++   CXCC  CCXXXXXXXC  +CC   CCC CCCCCC+++++
CCCCCC    CCCC        ''  'BBBBBBBBC  C''  CC        CCC   'B'   'BBBBBBB   C'         CCCCCC             XX  XHHHHHHHH   XX               XHX   XHHHHHHH   X
A=++'''''+''+=----=-AZ))-=---A)ZM+-''''-=MAAM+-''X A=++=---=M----=-MM=++-+ =+''''.-MM-'----+AXX=.-=)-)X-=+++++++''+=-==+=+=-MMAAM CCC+++++C++CCCCCCCC   CCC  CCXXXXCC  CCXX  CCCCCCCC CCCCCC CCCC  CXXXX'C C+CCCCC  C'CC  CCCCCCCCC++CCCCCCCC
C  CCCCC CC        ''   'BBBB'   'BB               BBBB+  C''''   +'       CC              XX   XHHHHX   XHH               HHHHC   XXXX   CX
M=+++++''++++'=+=--=-AZZ)-+M--M)ZA-'-.+-AXZA=--'-A -Z-=+-M-M-MM-M-=-MA-===) )'-''''.=-M-=+=AZZM'-.M)+ZM-+++++++++===--==+==-AAXXAM CCCCCC++CCCC+CCCCCCC    CC  C+C'CC  CCCXC  CCCC C C C CCC CCCC  +CXXXX'CC CCCC  +C'   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    CC  C       ''   C'+    ''B'               C'BBBB+      C'+              XX   XC    XXHX               XHHHHC      XC
-+'+++''++++++===+++++M-A1-=A.-'M11ZAAXXXXM+--''---=Z-=-AA----MM--=-AM-==M) X.-----'-.====+=='.'-11XM=''..''+++++----=+++--AAAXXA-CC+CCC++CCCCCCCCCCCCCC C   'C+      CCCXXCC  CCC CCCC CCCC CCC   'CCCCCXC'CCCCCCC+'+C  C++''++CCCCCCCCCCCCCCC
   C C  CC           +'C      ''BB'               +'''''B'+    C+C   CC++CC               CX       XXHHX               CXXXXXHXC    C     CC
-+'+++++==+++++==++''.'.''='-A1))X-=+'....'=M-'.'+X+A-AAAAAMMAZZXAMAZXM---X1Z+..-.M=+==+1111)Z-+''.......''''''+=---==-MMMMXZZZXA-=CC+CCCCCCCCCCCCCCCC++'+'++C+C   CCC+''''+C C+'+C  C         CCC  C''C'      CC++'''''''++++++CCCCCCCC   
  CC C        CC+C+CC C     C++++C  C+C               ++'+       CC+++++++CCCCCC           C C       CCCC   C               CCXC        CCCCCCC
-=++===---===-====++'.....'.''+-AZ+=======---+='+'MX--AAAAAMAAXZZXXZZZAM--MA-'.''+X-   1A-+'.'''.......''''+++==+=-MMMXXXZZZZA-==CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+'''''+'++CC       C+C+ CC         CC C+'++C     CC+'+++'''''''++++CCCCCCCC    
  CCC          C+++++C+CC         C C              C+CC      C+CCC+++++++CCCC           CCCCC C                         C        C  CCCCCCC
M=+----MM----M=+++++++'''......'''=-X=    +A-+.=-=-MMMMMAXXZXXZZ1ZZZXA--=+..+--A) -=ZA='....'''''.''''''+'+==+=-AAAMAXXZZZXAM==+ CCCCCC CCCC CCCCCCCC+++''''''+++CC      CC'CCCC          CCCC''CCC    C+''''+++++'++++++C+CCCCCC     
  CCC           CCC++++++CCC        +              ++      C++++CCCCC+CCCCCC C             CCCCCC         C              CC      CCCC   C
AM---MAAXXAAM---=+=-++++''+'''...'''++==MZ)=11AA=+.''+=-MAAX11)1Z11ZZZZXXM=+'..+=MMMAM-+'....'''++++=++++===----MAAA---MAMMMM--++++ CCC    CCCCCCCCCCC++C+++'''+++CCCC    CC'++CCC         CC+''CC   CC+''''+++CCCCCCCCCCCCCCCC  CCC   
CCCCCC            CC CCC+++CCC       +CC            C++     C++++CCC               CCC         C             CC     CCCC
XAM--MAAAAAMM-=====++++++++'''.'''.''''=MAZ1ZXAM='-''=MAAAX1++))Z1))ZZXXAMM='.+==-==-=+'.....''...'++=====-MM--MXXM====-----M--==+=  CC    CCCCCCCCCCCCCC+++'+++'++++C    C+C++C           C+'CCCCCCCCC+'''''++'''+CCCCCCCC CC  CCCCCCCCC
CCCCCC              CCC+CCC+CCCC     C'CC            C+     C+++++CC+++C               C  C        X             C     CCCCC CCC
ZAM--MAAAMMM--=+=--=+++++++.'++''=''.'''+=-MAXM-+'.'+MAAXXZ+++++++++)ZXXAMM='..'+==+=+'...''....'.'+++++++==---AAM=++==-------=+++=  CC    CCCCCCCCCCCCCCC'+CC++C++'+++CCC  CC+'+C           C+''+CCCCCC+'''++''''+'+CCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCC
CCCCCC              +C CC CC+CCC     C+C            C++C   C+++CC++++C+C              C    C       C             CC    CCC CCCC C
AMM-===-MMMM--==++=MA-=++++'''++''.'.'++++=-=='++'+-MXZZ11))))+++++)11XAXXA-+'''''+++''''''..''===+++++=--=-MM--=====---=--=+++++==  CCCCC  CCCCCCC CCCCCC+++CC++'+'+CCCCCCCC+CC+CC            CC+++++CCC++++++''++CCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC              CCC CC+C+C    C C              CCCCC  CCCCCC++CC                 C C                           CC
MMM--====----=++'+++-AM----=++==++'''++==+=+++++++=-MXXZZ1)))+==+++)1ZXAXAM=+=++'''+''+++''..'+=-+++=MM--M----====----MMM-==+==----  CCCCCCCCCCCCC+CCCC CCCCCCCCCCC+++CCCCCCCCCCCCCCC            CCCCC+++C++CCC++''+CCCCCCC CC CCCCCCCCCCCC  CCC
CCCCCC        C         CCC                      CCC CC  CC++C                                              CC
MMMAM-=++=--=+'''...+MAAMMM-=MMM-=''''''++'''++'+---MAAXXZ11)+=++))11ZAAMM-=+=-=++++'''++++'..'++==----=======---MMMAAXXAM----MAMM-   CCCCCCCCC+++'''C   CC  CC++++++CC+++CC+CCCC           CCCCCCCCCC+++CCCC+''+CCCCCCCCCCCCCCCCCC     CC
C  C       CCC+++       CCCCCC CCC C                  CCC  C++C         CCC                                    CC
MMAAAAM-=++''+'.....''+==-===--=''.'+--='''++=--AA-MAAZXAXX1)))1ZZZZXXAAM-=-M-AAM--==-=++++++'...'=--=++=----MMMMMMAXXXM-=+++======    CCCC++C+'''''++CCCCCCCCCC++'+CCCC+++CCCCC C           CCC C  CCCCCCCCCCCC+'''+CCCCCCCCCCC      CCCC
CCCCCC      CC C+++++CC     CC+C  CCC                         C+++C        CCCCC       C                              CCC
-MMAAAAM--=+'+''''+++====--==-++''+===+'.'+===-AXAMMMAAAAXXZ11ZZXXXAAMAM-=+-MMAAAMMM--==+''''''++'=====--M-M-MMMMMM--=+++'++====---C    CCCC+C++++CCCCCCCCCCCCCC++CCCCC+'+CCCCC             CCCC    CCCCC++++++CC+CCCCCCC C C   CCCCCC+CC
CCCCCC      C CCCC       CC   C+C                        CCCCCC C            C                    C            
-MMAAAAAMM-=+++'+===--MMMMM-====++++++..'++==--MXAAAMMMMAXAAXXXXAAMM----=+=-MAXXAAAM----+'''+''+=======--------==+''''+++=-MM--MMMMC     CCCCC+CCCCCC   CCCCCCCCCCC''+CCCCCC           CCCCCCCC    CCCCC+++C++CCCCCCCCCCCCCCCCCCC++++CCCCC 
CC        C           ++C                        CCC CC          CCCC                   CC             
---=---MMMMM----==--MMMMMAAXAAM===+'.''++=-MMMMAAXZZXA-=+'+====++''.'''=-=MAZXXZZXM-=+++==+++=-=-=++=-MM-======------MAAAMM-=====--CCCCCCC   CCCCCCCC      CCCC+'++CCCC      CCC+CCCCCCC++'+++CCC     CCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCC   C
CCCCCC                  C+CC         C    CC+CCC                  C               C
=====-MMMAAAAAAAAAAAAAAAAXXXXXXXAM-+''''+====-MAX11XA='..-.''''.----....=MAX))1)1XM-=''+++'''+++++=--MMMMMMMM--=++++======+++++++==CCCCCC              CC++++CCCCCC    C+''C'++++'CCCC''''C     CC++CCC+++CCCCCCCC    CCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC                  CCCC       C++'+CCCC+''''++++       CC  CCC                            CCXC  CXXXXCCCC
=---MMAAAXAXXXXXAAMMMMMMM--MMAAAXXM=+'''=++++-AX1+)A='...'''++'.----...-.-M1--=)1XMM-++'''.'+-MAMMMMAMM-=+'''''''''+===+++''''++++=CCCC           CC    CC+++CCCCCC   C+'''+++CC+'CCCC'''C'C     CCC+++'+CC     CCC+++++++++CCCCCCC++
+CCCCC                   CCC       C+++CCC C+''''+++'+       CCC+C       CCCCCCCCC    CCCC                           CCC   CXXXXCCCXC         C
--==--MAXXXXXXXAAAMAMMMMMXMMMMMMXAM--=++'..'++=M1+--1M+'.'''''+'.--.....'M)  =1M+++=+=MZ)+))1Z1))ZAMM-=+==-MMMM-=++++''+''''''''''CCCCCC               CCCCC+''+CCC    C+'+++++C+'CC'''''+    CCCCCC        CCCCCC  CCCCCC++C+++
++++++                    C++C      C+CCCCC C+''+++++C                       CC CCCCCCCCCC                     CC       C    CXXCCCCC
---MMAAAAXXXXZZZZ1ZXZZZXXXXAXXZ1))111ZXZXM--==-A1+ -+X-'--.''''..----.-Z-  -+ZM-MXXZZXXXXAXX1ZZXMMMM----MMMM-==++++++======+''''CCC                    CCCCC    C+CC'++++''CCCC'C     C          CCCC  CCCCCCCCCCCCC
CC++++                            C''+CCCC++''''+                            CCCC                             XXC  CCXXXXC
---MMAAAAAXXXZZZZZZZXXXAAAAMM-MAZ)+1Z1ZXZ)11ZXZ1+=-  =)X=.-......-'-'A+   -==)11ZZXAAAZ)++1XMM-++'.....''''..----...'++=====++'CCC             C              C'C''''''CXC+              CCC+'''''++++''CCCC'''+CCC
CCCCC+                             +'++++++'B'C                C+++++CCCC++''''+++C     C                             CXCCCCCCXHX                 CCCCC  CCXXXXC
C
-MMMMMMMAAAAAAAAXXXXXAXXXXXAMM--MAXZ+==+11ZXAMAAA1+-   -+-.------+1    - -=11)+)++==+)11X-'--'''''----------...'''''''++'''++'C               CC              C'CCCCCCC             C+CCXXXXXCCCCCCCCCC'''+++++++C
+++CC+                              +''''''              C''BBBBB''''''''''+++CCCCCCC CCC C                              CXXXXXX               XXHHHHHXXXXXXXXXXCCC
M---MMMMAAMMMAAXZZZZXXXAMMMMMMMMMMAAX11))+-+++=+=-    -1+------A-      -- -====))+)X-.--'''''-----...'''''+++======+++++++ CCC                            CCCCCCC             C'CCXXXXXCCCCC'''+++++CCCCCCCCC
CCCCCC                               ''''''              +''BBBBB'''''+++CCCCC                               XXXXXX              CXXHHHHHXXXXXCCC
----MMMMM-MMMAAXXXXXXXAA----++''''+=MX)=====--      -=Z+-''--1=-     ----====)1Z-'--''''''---.''++++++++===---MM---====+CCCC   C       CCCCCC++++CC             CCXXCC            C+CCXXXXXXCCC'++CCCCCCCCCCCCCC C
CCCCCC               CCCC              'BB'             C''BBBBBB'''+CC                               XHHX              XXHHHHHHXXXC
==-------M---=-MAAAAAAM-===-=====+++==-MZ+-  ----++==+))))++1A==AZ1Z))+=--===-------=+1X-'---------'''''''''''+++=====-MMMAAMM----CCCCCCCCC CCCCC    CCCCCCCCCCCCCCCC            CC            C+CCCCCCCCC+++++++++++CCCCCCCCC  
 CCCC                                             C'''''''''CCCCCCCCCCC                                              XXXXXXXXX
===-===========-MAAXXAM-==+++'+++'''+=-MAZ+=------==+==+++))ZXM=+-AZ11)+==-====-==+)11ZA=.----'''--.+++''......'''''''++=--MM---MMMCCCCCCCCCCCCCCCC    CCCCCC+CCC+++CCC            CCC           C'CCCCXXXCC'CCC++''''''+++++++CCCCC 
CCC                C  CCC                           +''''BBB''+  CC++++++CCCCCCC                                             CXXXXHHHXXC   CCCCCC
====++++++++=+==-MXXZXA-==+++++++'''+===--MZ+=++++)))+))1111XM+..+-AZZZ))+=+)1111ZZZZZM+--''''-----.''+'...-........'.''+=+=-M-=---CCCCCCCCCCCCCCCCC   CCCCCCCCCC+++CCCCCC          C''CC          CCCXXXXCCCCC'++C+'''C''''''''+'++CCCC
 CCCCC                 CCC              ++            ''BBBB'''''+CC C+++'++++++++C+CC                                CC            XXHHHHXXXXXC  CCCXCCCCCCCC C
+=='''''.....''+-AZ)1ZXM-=-=-==+'...'+=+++-M-MZ))1ZXZAXXM-M--=++++'+=-=--==+==+=MAAAM=---''''''-.'+=++'+''.--...........''+''+=====CCC+++++'''''++CC    CCCCCCCC+'''+CCCCCC C      C CCCCCCC+CCCCCCCCCCCCC   CCCCXXXXXXC'+CCCC+C++'CC'''''''''''++C+
CCCCCC  CCCCC+++++CC         C+++C               C          '''BBBBBB'+C  C CC+''+++++++++++CC CC    CCCCC          CCC                         XXXHHHHHHXC     CXXCCCCCCCCCCC
-=+'''.......''+-AZ11ZXM-----=+'.-.'+==++=+''=MZ1)1XXAAMMMMM-M-===--=-----=++''=MAAA-.-'''''''--'++++'''..---.'+++''......'''''+===CCC+++'''''''++CC    CCCCCCC+'C'+CCCCCCC++C       C CCCCCCCCCCCCCCC++C  C'CXXXXXXXCC+CCCC+++''CCC'+CCC++''''''++
++CCCC  CCC+++++++CC        C+'+C    CC                CC   +'BBBBBBB''C  CCC++'''+C  CC++++++CCCCC   CCCCCCC          CXC                         CXHHHHHHHXX    CCXXXC   CCCCCC
AM-=++'......'+=-MXZZZXMM-M--=+'...'+====.-..'=AZ))11ZZXXXXAAXAMMMMMMAAAAAMMMMMAXAAM=--''-''''-.++++++=+'.---''+==+''.......--.+=-- CCCC+''''''+CCC    C CCCC+'''+CCCCC'C''+C                   CCCXXCXXXXC'CCCCCCCC+'CCC++CCCC++'''''''
C'CCCC   C++++++C         C+++C   +'++C                    ''BB'BBBB'+    C+'''CC  CC+++++++''+    CCCCCC          CCC   CXCC                    XXHHXHHHHXC     CXXX    CCCCC
CXXC
==+)1XM-+''''''''+=-MAAAAAAM--=+...'+--'.-...-''+-A1)))))111))1ZZZZXZZZXAMAAXXAA-+--''''''''''-.'++===+''.-.'+=='....'+=+''...+=--M    CC++++++++CCC    CCCC'''+CCC+'C'''C++CC               CCCCXXXXXXXXXXC'+CCCCCC++'C'+CCC+''''+CCC++'
'CCCC     CCCCCCCC        +++C  C+'+++'CC                 ''BBBBBBBBBB'+C   CC+'+C  C++++C  CC+++                CCC   CXCCCX                  XXHHHHHHHHHHXC     CXC   CCCC   C
C
  -=)ZA-+''+'''.'+=---MMAAMM-=+'..'=-+''...--....+=MAXZ1Z1)))1ZZXZXZZXXAMMMM-=+.-'''''''''''--.'''++++'---===++....'===-=++..=---M    CC++C+++'+CCCCC   CCC+''+CCC++'''CC''''CC             CCC'CXXXXXXXXXXXCC'+++CCCC+CCCCCCCC''''+CCCCCCC
'CCCC     CC CCC+C       C++C  CC+++''++++               +'BBBBBBBBBBB''+CCC  C'''   ++++C    ++        C        CC   CCCXXCCCC               CXHHHHHHHHHHHXXC    XXX   CCCC    
C
 --=+)1AM-===+''''++===-AAAMMM-+..+++=++''.-..----..+=AZ1))))ZXAXAAAXXAAM-=='---'''''''''''---...'.'++.--.==++'....'=--MM-+.-+MMMM     CCCCC++++CCCCCC   CC''CCCCCC++'C''CCCC''CC          CCC+CCCXXXXXXXXXXXCCC'''+'+CC'CC'CCCC+''''+CCC CC
CC        CCCC       ++   CC+'++''''++            C'''BBBBBBBBBBB'''+++C+C +''+  C++++C    +'                 CC    CXCCXXXXCC             XXXHHHHHHHHHHHXXXCCC C  CXXC   CCCC    CX
--=++)+==+)Z1ZXAMM--==+++=MAAAAM--+..++=--+++++'++.----'=-AAXXAMMM-----==+.-'''-''''''''''''--.''.----.-.'+==+=+++''=---MMM--'+-MMA         CCCCCCCC   CCC''CCCCCCCCCC+CC'CCCC+CC    CCCCCCCC'CXXXCXXXXXXXXXXXXCC'++'CCCC'C'+CCCCCCCC++CCCC  C
+CC                  ++     C +''''C         +'BBB'BBBBBBBBBBBB''+CC+''''+'+C    CC     C                  CC       CXXXX          CXHHHXHHHHHHHHHHHHXXC CXXXXCXC
--===---==+)1))111ZXAM-++=-MAAAAAM='''+===++++++'''.--...'+=-====+=+===.---'''''''''''''''''--''.--''---.+++===+=++++==--MAAM-=--MX           CCCCC    C+++CCCCCCCCCC+++'CC'''+CCCCCCCCCCCCC'CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCC++'CCXXCCC'CCCCCCCCCCCCCCCC  
CCCC                  CCC     CCC+''+++C       +'''BBBBBBBBBBBBBBBBB''CC+''BB'''+                          CXXCCC       CXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXX CXXHHXXXC
--- -   -----=--=+1ZXM-====-AXXA-=+''==+++++++'''..----..'''....'...'---''''''''''''''''''--'.--''----.'+====+=+++++'+=MAAAM-=-MX            CCCCCC  CCC++CCCCCCCCC+++''CCCC''+++''''+'''+CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC+'CCXXCCCC'+CCCCCCCCCCCC+CC  
 CCC                   CC     CCC++''''++CCC++++C+++C'''BBBBBBBBBBBBBBBBBB''C+''BB''''+C      C                          CCXXXXCC  CCCC CCC XXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX CXXHHXXXXC
-=-=+=     -------+1XM=''+=MXXAM==+==--=-==+=-=-'---.......--....---''--------------'''''---''---'--.'==----+'..----+-AMM-=.+MX             C++CC   CCCCCCCCCCCCCCCC+CCC'''''''CC''''CCCXXCCCCCCCCCCCCCCXXXXXCCCXXCCCXCC'+CCCCCCC+''CCCCCC 
CC'C              CC            C'''+++++++''++++'''BB''''''''''''''BBBBB'''BB'''B''+C    C++''''    +                           XXXCCCCCCCXXCCCCXXXHHXXXXXXXXXXXXXXHHHHHXXXHHXXXHXXC     CCXXXX  
  C
Z1111)+=   -=-=))++)ZAM=++=+-XZA-==+==-MMM-=+==--=.-.+++''.....'.----------------...--------''----'--.'=----+.-----.+-=-===='+MA             CCCCCC  CCCCCCC  CCCCCCCC'C'CCC++'''''+'CCCCCCCCCCCCCCCC'''CCCCCCCCXXCCCCXCC'+CCCCCC'CCCCC'CCCCC
CC+C                           +'+  CC+++++C+''''''''''''''''+++''''''''BB''''B''+C   +'''''+    C                           CXC   CCCCC CXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXHHXXXXHXXC    CXXXXXC
MMMA1))1)==--=++)1ZZZZXM--====+=MXA-=====--MAMM-===--+'+===+'.-.'''.-------.'--...--.''.-------'--.-''--..'+=-+'---''-'+=+=+'.''=MM            CCCCCCCC  CCCCCCCC  CCCCCCC+CCCCC+'C'+++'CCCCCCC'+CC'''CC'++'CCCCCCCXCC'CXXCC''+CCCC+CCCXXC+CCCCC
'++C                           C   C+'+CCC+'''''''+C''+++''+CC+'''''''B''+'BB''++C  C'''BB'C   C+CC                               CXC  CXXXXXXXC XXCCCXXC CXXXXXXXHXXCXHHXXCC   XXXHHX   
 C
AAAAAZXZAAAAZZZXAXXXAAM---=======-==+'++++==-MMM='.-.'=++==+.---''-----.'+==+..'++'..''++'''++.--....-------..---.----.+'.----.'++'            CCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCC  C+'C'+CCCCCC'CCC++CCCCC'+CCCC''+CC+''++CC+++CC'CC''''CCCCCCC''CCC'CCCC'C+'CC
C'+CC+                   C      C+'+C   +'''CC'''''+C  ++C C++CC CCC +''++++'''''''++'''+''''+ C+''''+C C                         CXC    CXXX XXXXXC   CC  CC     CXXCCCCXXXXXXXCCXXXCXXXX
 CXXXXC
--MMAA-==MAMAAAAAMAMMM---==-M---==-=+'++=++++==+'''.--'+===+'''.'...'+++==---+''''''+==+''++++....'++..-----'.-.+.--.-.'''.......'.CC  CCC       CCCCCC CCCCCCCC+CCCCCCCCCC+++'CC+CCCCC+++'+'''+CCCCCCCCC++++++CCCC++CCCC''''+CC''CCCCC+'C'C'CC'C'+++''
''''+'                   C     CCC+''C   CCC+C+++C     CCCCCC  CC  ++++C ++'''''C+'+ +''+'+CCC+++++++C+                          CXX     C CCC             CCCC  CCXXXXX CXC CXXCX
  CCCCCCC C
XAA---=-MAAAAA---M-==M-====-MM-+=======+=+''+==+'++'--+='..+++'++=+'++'+==--==++'++===+'++=+++''..'==+'..-.'=='++''..-.'+++''+'.'+'  CCCCC   CCC CCC CCCCCC CCCCCCCCCCCC++CCCC+CC+CCCC+''CCC+CCCC+CC+CCCCCCCCC+CCCCCC+CCCCCC++''+CCC+''C'+CC+CC++''C'+CCC+
C+'+C+                     CC  C C'' C++  C  C C     C   C   CC++C  C++'+C C CC++'+C  CC C+C C                          XX  CC                   CC   CCXC    CCX
    CCCCC    CCC+C CCCCCCC+CCC+CCCCCCCCCCCCCCCC CCC CCCCCCCCCCCCCC+CC++CCCCC CCCCCCCCCC++CCCCCCCCC+CCCCCCCCCC++++'+CCCC++++++CCCCCC     CC+''+CCCC++CCCC CCCC++CCCCCCCCCCC  CCCC+CCCCCCCCCCC++CCCCCCCCCCCCCC++CCCCCCCCCCCC++CCCCCCCCCCCCCCCC+++
CCCCC+++CCCCCCC                                                         C
                                
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
			
			           *   ****  ******  ******
			           *   *  *    *  *
			           *   *  *    *  *****
			           *   *****   *     *
			           *     *   *      *
			           *   *  *  *    *  *
			           *   ****   *    ****
			
			
			
			   O C T O B E R      N O V E M B E R     D E C E M B E R
			
			 S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
			      1 2 3 4            1     1 2 3 4 5 6
			 5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
			 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
			 19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
			 26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31
			             30


			
			           *   ****  ******  ****
			           *   *  *    *  *  *
			           *   *  *    *  *
			           *   *****   *   *****
			           *     *   *   *  *
			           *   *  *  *    *  *
			           *   ****   *    ****
						
						
			   J A N U A R Y      F E B R U A R Y       M A R C H
						
			 S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
			       1 2 3   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6
			 4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   7 8 9 10 11 12 13
			 11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   14 15 16 17 18 19 20
			 18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   21 22 23 24 25 26 27
			 25 26 27 28 29 30 31   29            28 29 30 31
						
						
			    A P R I L         M A Y          J U N E
						
			 S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
			       1 2 3            1      1 2 3 4 5
			 4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
			 11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
			 18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
			 25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
						 30 31
						
			    J U L Y        A U G U S T      S E P T E M B E R
						
			 S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
			       1 2 3   1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4
			 4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
			 11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
			 18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
			 25 26 27 28 29 30 31   29 30 31         26 27 28 29 30
						
						
			   O C T O B E R      N O V E M B E R     D E C E M B E R
						
			 S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
			         1 2     1 2 3 4 5 6        1 2 3 4
			 3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
			 10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
			 17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
			 24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         26 27 28 29 30 31
			 31


		D E C U S  F A L L  S Y M P O S I U M    L O S  A N G E L E S  D E C  1 9 7 6

Note: Lines longer than 256 characters were wrappedFeel free to contact me, David Gesswein djg@pdp8online.com with any questions, comments on the web site, or if you have related equipment, documentation, software etc. you are willing to part with.  I am interested in anything PDP-8 related, computers, peripherals used with them, DEC or third party, or documentation. 

PDP-8 Home Page   PDP-8 Site Map   PDP-8 Site Search